Saratoga Singel 2, Victoria Park, Somerset Wes, Kaapstad, Suid Afrika, 7130
Tel: +27 (0)21 851 2156   |   Epos

NPO 033-432
Geregistreerde Nie-winsgewende Organisasie
 
 
 
 
Toelatingsvereistes

Alle kinders met ontwikkelingsagterstande en intellektuele gestremdhede wat baat sal vind by die program wat die skool aanbied, kan aansoek doen by die skool. Dit sluit ongelukkig nie fisiese gestremdhede in nie. Daar word verwag dat kinders deur ‘n sielkundige geëvalueer sal word. Daar word ook verwag dat ouers ‘n onderhoud met ‘n lid van die bestuur sal hê aangaande die finansiële regulasies van die skool. Kinders kan die skool bywoon vanaf 4-jarige ouderdom (mits hulle van die doek af is) tot die einde van die jaar waarin hulle 18 word.

Finansies

Die Gloria Botha Skool is ‘n privaatskool en daarom is die stiptelike betaling van die skoolfooie uiters noodsaaklik. Die skoolfooie is betaalbaar per debietorder. Die maandelikse fooi vir 2020 is R1,980.00 en dit is betaalbaar vir 11 maande van die jaar. Hierdie fooi styg jaarliks om tred te hou met inflasie. Indien die skoolfonds nie betaal word nie, behou die skool die reg om die leerder die skool te verbied. Daar word gepoog om jaarlikse fondsinsamelingsprojekte te hou, onder andere ‘n dans in die Strand Stadsaal. Aangesien die skool so klein is, is dit elke ouer se plig om aktief betrokke te wees by alle fondsinsamelingspogings om sodoende die voortbestaan van die skool te verseker.

Skooldrag

Skoolklere is verkrygbaar by Sandra Smith : 083 450 4584 of 021-853 3853.

Winterdrag: skool sweetpak, rooi gholfhempie met lang moue en tekkies
Somerdrag: Quantex donkerblou kortbroek, rooi kortmou gholfhemp, tekkies of kaalvoet

Sorg asseblief dat alle klere duidelik gemerk is. Die skool aanvaar geen verantwoordelikheid vir ongemerkte kledingstukke nie.

Dokumentasie

Aansoek Vorm
Skoolfondsbepalingsvorm

Afskrifte van die volgende dokumente moet die aansoekvorm vergesel:

-  leerder se kliniekkaart
-  leerder se geboortesertifikaat
-  ouers se identiteitsdokumente
-  sielkundige verslae
-  verslae/ rapport van vorige skool
Select Language:
Afrikaans | English
WYSIWYG Web Builder