Saratoga Singel 2, Victoria Park, Somerset Wes, Kaapstad, Suid Afrika, 7130
Tel: +27 (0)21 851 2156   |   Epos

NPO 033-432
Geregistreerde Nie-winsgewende Organisasie
 
 
 
 
Geskiedenis

Die skool is in 1990 gestig deur ‘n paar ondernemende ouers uit die Helderbergkom. Die skool in die Strand het begin as ‘n sateliet van die Cherè Botha Sentrum in Bellville. Laasgenoemde skool is gestig deur me Gloria Botha na die geboorte van haar dogtertjie, Cherè, wat Downsindroom gehad het. Alhoewel Cherè ongelukkig jonk oorlede is, het die sentrum ontwikkel as moederskool van ‘n paar ander skole in die Boland en elders. Nadat die sentrum ‘n staatsondersteunende skool geword het, het die skool in die Strand se naam verander na Gloria Botha Skool.
Select Language:
Afrikaans | English
WYSIWYG Web Builder