Saratoga Singel 2, Victoria Park, Somerset Wes, Kaapstad, Suid Afrika, 7130
Tel: +27 (0)21 851 2156   |   Epos

NPO 033-432
Geregistreerde Nie-winsgewende Organisasie
 
 
 
 
Leerplan

Die kurrikulum van die Wes-Kaap se Onderwysdepartement word gedeeltelik gevolg. Dit sluit die ontwikkeling van groot motoriese vaardighede, kognitiewe kennis, spraak, sosiale- en selfhelpvaardighede in. Daar word veral op die volgende gefokus: Taal (lees, skryf, begrip), Wiskunde (basiese bewerkings), Lewensvaardighede, Bak en brou, Musiek, Kunsaktiwiteite en Liggaamlike ontwikkeling

Alle kinders word in Junie en November geëvalueer. Rapporte word dan huistoe gestuur en ouers kan afsprake maak met die betrokke onderwyseres om die kind se vordering te bespreek.

Buitemuurse aktiwiteite

Die volgende buitemuurse aktiwiteite word gratis tydens skoolure vir verskillende groepe aangebied: perdry en atletiek. Rekenaarklasse word teen 'n addisionele koste by die skool tydens skoolure aangebied.  Arbeids- en Spraakterapie kan gereël word teen ‘n addisionele koste. 

Skooltye

Maandae tot Donderdae: 08h00 - 13h00
Vrydae: 08h00 - 12h00

Daar is soggens vanaf 07h15 ‘n onderwyseres aan diens en die hek sluit om 08h00. Die skool beskik nie oor nasorgfasiliteite of vervoer na en van die huis af nie. Leerders moet asseblief soggens betyds skool toe gebring word en smiddae stiptelik afgehaal word.

Pouse is ‘n halfuur, waartydens daar geleentheid is vir die leerders om lekkernye by die snoepie te koop.

Die skool sluit op die laaste dag van elke kwartaal om 10h00 en kinders mag dan gewone klere aantrek. Die skool volg die kalender van die Onderwysdepartement van die Wes-Kaap.

Snoepie

Die skool se snoepie is elke pouse oop. Die hoofdoel van die snoepie is om die leerders die geleentheid te gee om monetêre vaardighede aan te leer. Pryse wissel vanaf R2 tot R10.

Vrydag: "Bakker-dag"

Elke leerder kry op ‘n Vrydag die geleentheid om kos te ‘verkoop’. Ons versoek dat u asseblief kos stuur en nie soetgoed nie, want die meeste leerders bring glad nie kos op ‘n Vrydag nie . Voorbeelde van kos wat ‘verkoop’ word: ‘hotdogs’, broodjies en pasteie. Elke leerder in die klas betaal dan R8.00 vir die kos. Hierdie geld dra by tot die klasfonds, wat aan die einde van die jaar gebruik word om die klas ‘n bietjie te bederf. Die betrokke personeellid van die klas sal aan die begin van elke kwartaal aandui watter leerder verantwoordelik is vir die Vrydag-verkope.

Boodskapboek

Elke leerder kry ‘n boodskapboek waarin boodskappe tussen die huis en die skool gestuur kan word. Alle nuusbriewe word ook in die boodskapboek geplak. Die boek is die skakel tussen ouers en onderwysers en moet asseblief elke dag gelees en geteken word.
Select Language:
Afrikaans | English
WYSIWYG Web Builder